História

HISTÓRIA

Z rozprávania našich dedov a pradedov sme sa dozvedeli, že aj oni v mladosti hrávali futbal. Ale nie v takej podobe a v takých podmienkach, aké majú dnešní futbalisti. Prvou hracou plochou bol priestor pod hradom na tzv. prvej doline. Nafukovaciu loptu im nahrádzala ,,handrovka" a bránky nahradili topánky alebo ,,brezové drúčky". Takto sa hrával futbal v našej obci pred založením prvého futbalového klubu v obci. Ten vznikol v roku 1927 ako piaty v oblasti Prešova. V tom čase existovali futbalové kluby iba v Prešove (1898), vo Veľkom Šariši (1919), Sabinove (1921) a Nižnej Šebastovej (1923).

 

Medzi zakladateľov a prvých hráčov patria bratia Zoltán a Mikuláš Rubínovci, Juraj Staško, Juraj a Ján Kobulský, Štefan Pribula, Ľudovít Pešta, Juraj Maňkoš, Juraj Rozkoš, Juraj Janičko, Matejovský, Šarišský, Sučka, Kuchárik a Gira.

 

Najväčší rozmach futbalu v obci nastal po výstavbe ihriska na poliach medzi železničnou traťou a Kertysovou a farskou záhradou. Toto ihrisko slúžilo od r. 1934 až do päťdesiatych rokov. Na tomto starom ihrisku bola zriadená aj kolkáreň (drevená stavba), v tom čase veľmi obľúbená. Nemalú zásluhu na postavení tohto športového objektu mali vtedajší farár - dekan Július Bednár, hasiči s veliteľom A. Maňkošom a samozrejme väčšina študentov a mládeže. Toto futbalové ihrisko nemalo vlastné šatne, preto sa hráči prezlekali na rôznych miestach: vachtáreň ČSD, palenčáreň, dom u Nalevanka,... Z predvojnových časov sa zachovalo veľmi málo materiálov. Vieme len, že po povodni (1938-1939) bola zničená kolkáreň. Začiatkom 50-tych rokov sa začalo s výstavbou terajšieho štadióna na druhej strane železničnej trate ,,na Korošoch". Súčasťou štadióna bolo futbalové ihrisko, škvarová atletická dráha, doskočisko pre atletické disciplíny, basketbalové ihrisko a volejbalové ihrisko. K dispozícii bolo budova, v ktorej boli šatne a kabína pre rozhodcov. V 70-tych rokoch pribudla administratívna budova so šatňami a sprchami na západnej strane štadióna. Táto bola v polovici 90-tych rokoch rozšírená o ďalšie dve šatne so sociálnym zázemím. 

 

Od roku 1949 v čele futbalového klubu stáli: Ján Bilý, Juraj Kuchár, Štefan Ličák, Ján Šlepecký, František Zborovjan, Jozef Maňkoš, Štefan Dzurica, Mikuláš Holoďák, František Onofrej, Štefan Leško, Ing. Jozef Pribula, Juraj Dral, Jozef Slivka, Peter Kokoška, Ing. Miroslav Bohata, Ing. Milan Maňkoš, Vladislav Matúš a Stanislav Terez.

 

V novodobej histórii sa futbalisti zúčastňovali rôznych stupňov súťaží: okresné, oblastné a krajské. V roku 1996 - 1998 sa v Kapušanoch hrala V. futbalová liga.

Klub v súčasnosti v súťažiach reprezentujú družstvá dospelých, dorastencov, starších a mladších žiakov.

 

Historické názvy klubu:

 

                        do roku 1959 - JTO Sokol Kapušany

 

                        do roku 1993 - TJ Družstevník Kapušany

 

                        do roku 2008 - TJ Benzinol Kapušany

 

                        súčasný názov - OŠK Kapušany

© 2012-2017 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode