HISTÓRIA

Z rozprávania našich dedov a pradedov sme sa dozvedeli, že aj oni v mladosti hrávali futbal. Ale nie v takej podobe a v takých podmienkach, aké majú dnešní futbalisti. Prvou hracou plochou bol priestor pod hradom na tzv. prvej doline. Nafukovaciu loptu im nahrádzala ,,handrovka" a bránky nahradili topánky alebo ,,brezové drúčky". Takto sa hrával futbal v našej obci pred založením prvého futbalového klubu v obci. Ten vznikol v roku 1927 ako piaty v oblasti Prešova. V tom čase existovali futbalové kluby iba v Prešove (1898), vo Veľkom Šariši (1919), Sabinove (1921) a Nižnej Šebastovej (1923).

Najväčší rozmach futbalu v obci nastal v 30-tych rokoch 20. storočia, kedy zásluhou vtedajšieho farára Júliusa Bednára, dobrovoľných hasičov a študentov bolo vybudované prvé regulérne ihrisko na lúkach medzi železničnou traťou, Kertysovou záhradou, fárskou záhradou a palenčárňou (pálenicou), ktoré slúžilo futbalistom od roku 1934. V prvých desaťročiach po založení futbalový klub reprezentovali najmä hráči Gira, Janičko, Ján Kobulský, Juraj Kobulský, Kuchárik, Maňkoš, Matejovský, Pešta, Pribula, Rozkoš, Mikuláš Rubín, Zoltán Rubín, Staško, Sučka a Šarišský. Súčasťou prvého ihriska bolo aj v tom čase veľmi obľúbené športové zariadenie - kolkáreň (drevená stavba, slúžiaca ako provizárna šatňa pre futbalistov). Z predvojnových časov sa zachovalo veľmi málo materiálov. Vieme len, že počas povodní (1938-1939) bola kolkáreň zničená. Tým futbalisti prišli o prezliekáreň a situáciu riešili tak, že sa hráči prezliekali na rôznych miestach: vachtáreň (strážny domček) ČSD, palenčáreň, dom u Nalevanka,... Situácia sa definitívne vyriešila výstavbou nového štadióna na severnej strane železničnej trate ,,na Korošoch". Súčasťou štadióna bolo futbalové ihrisko, škvarová atletická dráha, doskočisko pre atletické disciplíny, basketbalové ihrisko a volejbalové ihrisko. K dispozícii bolo budova, v ktorej boli šatne a kabína pre rozhodcov. V 70-tych rokoch pribudla administratívna budova so šatňami a sprchami na západnej strane štadióna. Táto bola v polovici 90-tych rokoch rozšírená o ďalšie dve šatne so sociálnym zázemím.

Od roku 1949 v čele futbalového klubu stáli: Ján Bilý, Juraj Kuchár, Štefan Ličák, Ján Šlepecký, František Zborovjan, Jozef Maňkoš, Štefan Dzurica, Mikuláš Holoďák, František Onofrej, Štefan Leško, Ing. Jozef Pribula, Juraj Dral, Jozef Slivka, Peter Kokoška, Ing. Miroslav Bohata, Ing. Milan Maňkoš, Vladislav Matúš a Stanislav Terez.

V novodobej histórii sa futbalisti zúčastňovali rôznych stupňov súťaží: okresné, oblastné a krajské. V roku 1996 - 1998 sa v Kapušanoch hrala V. futbalová liga.

Klub v súčasnosti v súťažiach Oblastného futbalového zväzu Prešov reprezentujú družstvá: mladších žiakov (3. liga), starších žiakov (3. liga), dorastencov (4. liga), dospelých (8. liga).

 

Historické názvy klubu:

 

                        do roku 1959 - JTO Sokol Kapušany

                        do roku 1993 - TJ Družstevník Kapušany

                        do roku 2008 - TJ Benzinol Kapušany

                        súčasný názov - OŠK Kapušany

© 2012-2017 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode