Charakteristika

VÍZIA

Klub OŠK Kapušany vrámci mužstva mladších žiakov združuje žiakov 1.- 5.ročníka základnej školy, ktorí prejavili záujem o futbal. Jej cieľom je nenásilnou formou vzbudiť u týchto chlapcov lásku k športu, záujem o zdravé vypĺňanie voľného času, zmysel k zodpovednosti, ale aj lokalpatriotizmus v prospech kapušianskeho futbalu.

Chlapci získavajú pri tréningoch základné návyky loptovej, kopacej techniky, obratnosti, pohybovej, fyzickej zdatnosti. Vysvetľujú sa im základné pravidlá futbalu. Najväčší dôraz sa kladie už od začiatku ich futbalového rastu, na dodržiavanie základných pravidiel disciplíny a pri konfrontáciách s rovesníkmi na zdravú ctižiadostivosť pri dodržaní pravidiel fair-play.

Cieľom je pripraviť a vyselektovať jednotlivcov tak, aby boli dokonale pripravení na prechod do vyššej kategórie, kde už ide aj o výsledky.

 

© 2012-2017 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode